Kontaktuppgifter

Postadress:

Moderata Samlingspartiet

Box 2080

103 12 Stockholm

Växel:

08-676 80 00

Besöksadress:

Blasieholmsgatan 4A

Stockholm

Medlemsservice:

medlem@moderaterna.se

Tel: 036-34 25 50

IT-support:

support@moderaterna.se

Tel: 073-682 80 40

På vår hemsida https://moderaterna.se/forbund hittar du övriga kontaktuppgifter till ditt förbund.